Ko su najveći dužnici PDV-a ?

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine početkom januara objavila je novu listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodatnu vrijednost.
07.01.2018 u 12:57
pdv

Nakon što je 01. januara 2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za indirektno oporezivavnje BiH, stekli su se zakonski uslovi za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, akciza i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UIO i Upravnog odbora UIO usvojio Parlament BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na 5 posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Svi obveznici koji ne žele naći na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroziti svoju poslovnu reputaciju, trebaju da izvrše uplatu dugovanja po osnovu indirektnih poreza.

Prema listi s podacima zaključno s decembrom prošle godine, najveći dužnik državi po osnovu PDV-a su:

1. Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS Sarajevo;

2. M.B.Kekekrović d.o.o. Bijeljina;

3. Đuša d.o.o. Fojnica;

4. Federalna direkcija robnih rezervi Sarajevo;

5. Mass d.o.o. Bijeljina;

6. Elipsa d.o.o. Posušje;

7. Osmex d.o.o.Sarajevo;

8. Januš d.o.o.Brčko

(pressing.ba)