Sedam opština dobilo grantove za otvaranje poduzetničkih zona

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu rang listu korisnika za projekat "Izgradnja poduzetničkih zona u FBiH" za 2017. godinu.
08.06.2017 u 10:38
gradacac

Od sedam opština dvije su sa područja Tuzlanskog kantona i to Gradačac i Kalesija.

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđena je potencijalna rang lista korisnika Grant sheme do visine planiranih sredstava. Jedinica lokalne samouprave:

- MAGLAJ

- ILIJAŠ

- MOSTAR

- KALESIJA

- GRUDE

- LIVNO

- GRADAČAC.

Podnosioci prijava čiji nazivi nisu objavljeni u predloženoj rang listi korisnika grant sredstava, mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave ove potencijalne rang liste u "Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Ukoliko se prigovor prihvati, jedinice lokalne samouprave će biti dodane u Konačnoj listi korisnika Grant sheme i objavljene u "Službenim novinama Federacije BiH".

Konačni korisnici poticajnih sredstava bit će naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava, saopšteno je iz Ministarstva.

(pressing.ba)