Tuzlanska so postaje ključni snadbjevač jugoistočne Evrope

Tešanjska AS grupacija ima namjeru da tuzlansku Solanu učvrsti kao ključnog snabdjevača cjelokupnog tržišta jugoistočne Evrope.
02.02.2019 u 15:13
Tuzlanska Solana

Ovo se navodi u mišljenju na tender ponudu koju je raspisala AS Holding Tešanj u zajedničkom djelovanju sa AS d.o.o. Jelah za preuzimanje Solane Tuzla.

- Ponuda ima namjeru da poštuje strateške i prioritetne ciljeve koji su definisani vizijom i misijom ciljnog društva sa posebnim naglaskom na modernizovanje temeljne proizvodnje i pokretanje nove, te kreiranje potpuno novih proizvoda, poboljšanje distributivno logističkih kapaciteta kako bi se učvrstio kao ključni snabdjevač cjelokupnog tržišta jugoistočne Evrope, navodi se u mišljenju Uprave i Nadzornog odbora o tender ponudi. U pogledu uposlenika, AS grupacija namjerava da poboljša njihov materijalni položaj kao i da poduzme mjere na uvećanju znanja uposlenika, dodaje se.

Uprava i Nadzorni odbor Solane pozivitno su se izjasnili o ponudi za preuzimanje kompanije. AS Holding je vlasnik 47,2 posto, a AS d.o.o. Jelah 2,9%, te zajedno posjeduju 50,1% dionica Solane. Tender ponuda za preostale dionice Solane raspisana je 24. januara, a trajat će do 21. februara 2019. godine.

(indikator)