Ibračeviću ukinuta trogodišnja kazna za navodni zločin u Srebreniku

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Odbrane Ekrema Ibračevića, osuđenog na tri godine zatvora za ratni zločin počinjen u Srebreniku, i odredilo ponovno suđenje.
10.11.2017 u 15:54
sud bih

Odlukom Apelacionog vijeća ukinuta je prvostepena presuda u osuđujućem dijelu i bit će održano ponovno suđenje, dok je u oslobađajućem dijelu presuda ostala nepromijenjena.

Prvostepenom presudom Ibračević je osuđen na tri godine zatvora da je, kao načelnik vojne sigurnosti Općinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Srebreniku, podržavao nečovječne uslove u zatočeničkom objektu u Rapatnici, te udarao jednog civila, kao i naređivao drugim vojnicima da učestvuju u fizičkom zlostavljanju.

Zajedno s Ibračevićem optuženi su Faruk Smajlović i Sejdalija Ćović, koji su prvostepenom presudom oslobođeni krivice za nezakonito zatvaranje, mučenje i nečovječno postupanje.

Smajlović je bio komandir saobraćajnog odjeljenja Vojne policije zaduženog za obezbjeđenje objekata pritvora, dok je Ćović bio vojni policajac.

(birn)