Tri Opštine u Tuzlanskom kantonu žele status Grada

Opštine Gradačac, Gračanica i Srebrenik pokrenule su proceduru za dobivanje statusa Grada!
17.07.2017 u 17:10
edis nusret nihad

Uslov da jedna općina dobije status Grada jeste da ima najmanje 30.000 stanovnika od čega 10.000 treba da živi u užem gradskom jezgru.

Inicijativu da se Gračanica proglasi Gradom podnio je SDP-ov vijećnik Nihad Krajniović još početkom 2017.godine.

- Proglašenje Gračanice gradom sigurno neće preko noći donijeti blagostanje na području općine, ali hoće pomoći u realizaciji vizije „Gračanica – evropski grad uspješnog društva i zadovoljnih građana, kazao je Krajinović, podnosilac ove inicijative.

Gračanica je jedna od najrazvijenih privrednih opštinama za koju kažu da je "čaršija od posla".

Status Grada trebao bi uticati na veću participaciju kod raspodjele javnih prihoda, olakšava se pristup EU fondovima a gradovi bi trebali postati privlačniji EU fondovima.

Gradačac je također početkom godine krenuo u proceduru dobivanja statusa Grada. Privreda u Gradačcu je također jako razvijena, već dugo godina ova Opština ima svoju industrijsku zonu u kojoj je zaposlen veliki broj Gračačana a tu su brojni strani investitori.

Posljednja općina u Tuzlanskom kantonu koja je krenula u ovu proceduru jeste i Općina Srebrenik.

- I ranije, u bivšoj Jugoslaviji bio je sistem po kojem gradom ne može postati lokalna zajednica koja ima manje od 50.000, odnosno 100.000 stanovnika. Mislim da smo suviše spustili taj kriterij, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. U potpunosti možemo govoriti o zadovoljenju prvenstveno nacionalnih, a ne drugih kriterija. Ne možete imati grad koji u sebi ne sadrži dvije ili više opština. Dakle, sada u BiH imamo situaciju, možda jedino u svijetu, da jedna opština čini grad, a što je nonsens, smatra Almir Terzić, politički analitičar.

S obzirom da Gradačac, Gračanica i Srebrenik zadovoljavaju kriterije za dobivanje statusa Grada, za očekivati je da će vlasti u ovim opštinama iskoristiti ovaj status za privlačenje stranih investitora, kako bi se smanjila nezaposlenost koja je jedan od najvećih problema.

pressing.ba