Inspekcija u TK pronašla dvije falsifikovane diplome

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je kontrolisala 1.253 diplome srednjih škola, a samo dvije su, utvrđeno je, falsifikovane.
05.05.2019 u 10:10
dnevnik

Od 25 državnih srednjih škola i četiri privatna centra za obrazovanje odraslih, u pet državnih i dva privatna centra nastavni programi nisu bili realizovani u zakonskom minimumu od 40 posto. Drastičnih kazni nema, zato što nisu predviđene kantonalnim Zakonom o obrazovanju odraslih.

– Sada jedino funkcionišemo s rješenjima o otklanjanju nedostataka. U ovom zakonu novčane sancije nisu predviđene – kaže Muhamed Šadić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a.

Detaljne provjere je inicirao Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, koji je utvrdio određene propuste u nastavi.

– Sve ovisi o poslodavcima. Dosad nismo dobili od poslodavaca nijednu vrstu takve naznake da se kaže da neke diplome iz nekog centra nisu dobre – kaže Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove kažu da ima 35 zahtjeva za provjeru diploma u ovoj godini, duplo više nego prethodne godine. Povećan je broj zahtjeva iz inozemstva za provjeru diploma koje su izdate u našoj zemlji.

– Uočili smo da ljudi uopšte nisu dolazili na predavanja, ali mu se upiše da je dolazio. Sve je to do nas, ili, bolje rečeno: uzmimo pare, pustimo kvalitet. I na temelju toga, normalno da nema znanja. Još kada mu omogućite da za dva mjeseca završi dva razreda onda je u konačnici sve jasno – navodi Muhamed Šadić, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a.

Stručnjaci tvrde da vlast hitno mora pooštriti zakonodavnu regulativu i kriterije za osnivanje i rad institucija za obrazovanje odraslih da bi se spriječilo izdavanje sumnjivih diploma.

– Izvor tih diploma se nalazi u jednom centru u Širokom Brijegu. Oni imaju podružnice po cijeloj BiH. I, bukvalno, štampaju diplome. Upravo su te diplome zloupotrijebljene i iskorištene za koruptivno zapošljavanje u javni sektor – ističe Sabit Zekan, profesor na Rudarsko-geološkom građevinskom fakultetu u Tuzli.

– Svi smo svjedoci da i u našim ministarstvima, bez obzira koje ministarstvo je u pitanju, rade ljudi s diplomama koje su najblaže rečeno dubiozne. Stečene ili poslije zaposlenja ili netom prije po ekspresnom postupku – kaže Vedad Pašić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.

Kantonalna vlada je prihvatila informaciju Inspekcije o djelimičnoj kontroli institucija za obrazovanje odraslih i ponovo zatražila da se nastavi detaljna kontrola svih ustanova obrazovanja i diploma koje te ustanove izdaju.

(FTV)