Nezaposlenim majkama dodatak sa 70 KM na 405 KM

Ukoliko se usvoji novi zakon o dječjoj zaštiti u Republici Srpskoj, majčinski dodatak umjesto dosadašnjih 70 KM mjesečno će iznositi 405 KM.
02.12.2017 u 20:57
mame

Pravo na taj iznos imat će svaka porodilja, koja je u vrijeme rođenja djeteta nezaposlena, bez obzira na njezino ili imovinsko stanje njezine porodice. Majčinski dodatak nezaposlena majka, pod uvjetom da ima prebivalište u RS-u najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, primat će u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i sljedeće dijete 18 mjeseci.

Na dan rođenja djeteta porodilja mora biti redovno prijavljena na Zavodu za zapošljavanje RS-a. Da bi za Javni fond za dječju zaštitu bilo moguće finansiranje proširenog prava na majčinski dodatak, predložena je izmjena visine obaveznog doprinosa za dječju zaštitu, odnosno njegovo povećanje nominalno za 0,2 posto, uz istovremeno smanjenje za taj iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

''Ovakva promjena prema procjenama nadležnih tijela neće ugroziti finansiranje prava iz domena osiguranja od nezaposlenosti, jer u tom iznosu Zavod za zapošljavanje RS-a ostvaruje suficit'', smatraju u entitetskoj vladi.

Zakon o dječjoj zaštiti predložen je za usvajanje po hitnom postupku, zajedno s budžetom za 2018. i programom ekonomskih reformi do 2020. godine.

Razlozi za donošenje Zakona o dječjoj zaštiti po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se, kako navode iz entitetske vlade, što prije uspostavi približno ujednačavanje položaja nezaposlenih i zaposlenih majki.

(pressing.ba)