Oduzeti dukati i srebro vrijedni 50.000 KM

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su nakit vrijedan 50.000 KM!
23.05.2018 u 12:33
nakit

Postupajući po informaciji Policijske stanice Bosanska Krupa, ovlaštena službena lica Grupe za spriječavanja krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra UIO u Banja Luci, pronašla su kod jednog fizičkog lica veću količinu srebrnog nakita i dukata.

Za pronađenu robu lice sa inicijalima M. Č. nije posjedovalo dokumentaciju o porijeklu, ni dokumentaciju o provedenom carinskom postupku koji bi dokaziovao da je ova roba zvanično ušla u carinsko područje Bosne i Hercegovine, te da su uredno plaćene uvozne dažbine.

Zato je pomenuta roba, koja je bila namijenjena crnom tržištu u BiH i čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 50.000 KM, privremeno oduzeta, a protiv počinioca opisane nekonitosti biće pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.

pressing.ba