Poslodavci predlažu plaćanje manje dana bolovanja

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine predlaže izmjene i dopune pet zakona čije bi usvajanje doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta u FBiH.
19.07.2018 u 13:23
bolovanje

Izmjene se odnose na zdravstveno osiguranje FBiH a UPFBiH predlaže da umjesto dosadašnjih 42, poslodavci plaćaju 15 dana bolovanja svojih uposlenika, što je evropski prosjek.

Također, predlaže se ukidanje fiskalnih kasa u veleprodaji, čime bi se olakšalo poslovanje, ali i ujednačila pravna regulativa u BiH, jer veleprodajni objekti u RS nisu dužni imati fiskalne kase.

Isto tako, UPFBiH traži da se u procesu privatizacije obavezno navode podaci o imovini koja je predmet prodaje, imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje, potraživanjima koja se namiruju prodajom imovine, procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje i procentualnom učešću namirenja založnih poverilaca iz sredstava dobijenih prodajom založene imovine, uslovima prodaje, izjave svih založnih poverilaca koji imaju založno pravo na imovini koja je predmet prodaje, da su saglasni sa prodajom založene imovine i namirenjem iz kupoprodajne cijene, te druge podatke od značaja za prodaju imovine, kao i da kupljena imovina u procesu male privatizacije ima prioritet u uknjižavanju.

Kada je u pitanju osposobljavanje i zapošljavanje lica s invaliditetom, iz UPFBiH predlažu da se kvota sa postojećih 16 uposlenika na kojih se mora uposliti jedna osoba sa invaliditetom poveća na 20 uposlenika. Kao i da poslodavci imaju pravo svoju kvotnu obavezu zapošljavanja lica s invaliditetom ispuniti i jednom od alternativnih mogućnosti.

Što se tiče Zakona o cestovnom prijevozu FBiH, UPFBiH predlaže olakšavanje uslova i procedura za ispunjavanje uslova za profesionalne vozače motornih vozila. Prema postojećem npr. za dobijanje profesionalne dozvole za upravljanje autobusima vozačima je potrebno minimalno šest godina, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

pressing.ba