Produžen rok za plaćanje premijer osiguranja u TK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je na osnovu Saglasnosti Ministastva zdravstva Tuzlanskog kantona rok za uplatu premije osiguranja za 2018. godinu produžen do 31.07.2018. godine.
06.06.2018 u 12:01
premija

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.12.2017. godine donio Odluku o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2018. godinu. Visina premije osiguranja za 2018. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona utvrđeno je da od 01.01.2018. godine od plaćanja participacije budu oslobođene sljedeće kategorije stanovništva: djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života; osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona predviđeno je da od 01.01.2019. godine od plaćanja participacije budu oslobođene sljedeće kategorije stanovništva:

žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice;

vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više;

članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici vojske FBiH;

penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljedenjem objavljenom podatku;

lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku; osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;

osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;

raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku; osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;

osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;

Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest:

malignih oboljenja;

bubrežnih bolesti na dijalizi;

oboljenja od turbekoloze; HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti; epilepsije; sistemskih autoimunih bolesti; hemofilije;

inzulin ovisnog diabetesa;

paraplegije i kvadriplegije;

mišićne distrofije;

multiple skleroze;

cerebralne paralize;

duševnih poremećaja.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je uz Saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona izradio Uputstvo kojim je utvrđeno vrijeme i način uplate participacije, način ostvarivanja prava na oslobađanje participacije i druga pitanja od značaja za provođenje Odluke o neposrednom učešću.

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja moći će uplatiti samo lica koja se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

pressing.ba