Svaki drugi produžni kabl nije po standardu

Čak 50% produžnih kablova na tržištu BiH ne odgovara standardu.

20.07.2018 u 10:45
produzni kablovi

Ovo je peti put da organi nadzora nad tržištem BiH sprovode aktivnosti proaktivnog nadzora produžnih kablova.

Rezultati prva četiri nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu su pokazali da oko 80 posto (2012. i 2013. god.), odnosno 50 posto (2014. i 2017. god.) ispitanih produžnih kablova ne zadovoljava sve sigurnosne zahtjeve koji se na njih odnose, te da većina njih predstavlja ozbiljan rizik od strujnog udara i požara. Zbog toga su organi nadzora nad tržištem BiH odlučili da i u 2018. godini kontrolišu ove proizvode na našem tržištu.

U toku provedbe nadzora obavljeno je ukupno 11 inspekcijskih kontrola u kojima je kontrolisano devet (9) različitih tipova produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu. Inspektori su izvršili administrativnu i vizuelnu kontrolu proizvoda na tržištu BiH i odabrali devet (9) uzoraka za laboratorijsko ispitivanje. Laboratorijskom analizom je utvrđeno da pet (5) uzoraka (56 posto) ne ispunjava sigurnosne zahtjeve Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica, te da za potrošače predstavljaju rizik od strujnog udara i požara.

Za sve neusklađene proizvode nadležni inspekcijski organi Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su naložili mjere povlačenja s tržišta, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata spornih proizvoda.

Od toga, u tri (3) slučaja rizik je bio takav da su naložene mjere uništenja povučenih proizvoda dok su u dva (2) slučaja povučeni proizvodi vraćeni dobavljačima.

Ukupno je sa tržišta povučeno 2.270 komada produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu a od toga je uništeno 2056 komada, saopćeno je iz Agencije.

Iz Agencije su obavijestili javnost i da dječija hodalica Happy predstavlja ozbiljan rizik od povrede za djecu, kao i da stolica Elegant predstavlja ozbiljan rizik od povrede jer ne ispunjava sigurnosne zahtjeve koji se odnose na stabilnost.

pressing.ba