Ko je sve oslobođen plaćanja participacije u TK?

Početak nove godine znači i obavezu plaćanja zdravstvene participacije, tzv.markica koje se još uvijek lijepe u zdravstvenim knjižicama.
05.01.2019 u 17:13
markice

Visina participacije i ove godine je 20 KM, a oni koji imaju tzv.markicu iz 2018.godine, ona im važi do kraja marta 2019.godine.

Ipak, ove obaveze oslobođene su određene kategorije i to:

- vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više;

- članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici vojske FBiH;

- penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljedenjem objavljenom podatku;

- lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;

- osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;

- osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;

- raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;

- osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;

- osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;

- djeca do navršenih 15. godina života;

- učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života (bez obzira na osnov osiguranja);

- civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60%;

- osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica (bez obzira na osnov osiguranja);

- djeca od 15. do 18. godine života koja su ocijenjna kao trajno nesposobna za samostalan život i rad, a prijavljena su na zdravstveno osiguranja kao članović porodice roditelja.

- žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice.

Od plaćanja su oslobođeni i oni koji boluju od sljedećih bolesti:

- malignih oboljenja;

- bubrežnih bolesnika na dijalizi;

- oboljenja od tuberkoloze;

- HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti;

- epilepsije;

- sistemskih autoimunih bolesti;

- hemofilije;

- inzulin ovisnog dijabetesa;

- paraplegije i kvadriplegije;

- mišićne distrofije;

- multiple skleroze;

- cerebralne paralize;

- duševnih bolesti.

pressing.ba