Vratit će nezakonito zarađena 2 miliona, a godinu zatvora će platit

Sporazumnim priznanjem krivice Zoran Javorac se obavezao da vrati nezakonitu imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu do 1.910.617,51 KM.
14.11.2017 u 14:56
laktasi

U prisustvu advokata optuženi Zoran Javorac (1976) je sporazumno priznao krivicu za krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine kao glavna kazna, te da se kao sporedna kazna izrekne novčana kazna u iznosu od 40.000 KM.

Optuženi Javorac se tereti da je, radeći kao direktor i ovlaštena osoba preduzeća “ZOKI PROM-EX“ d.o.o Laktaši počinio pranje novca u iznosu od 1.910.617,51 KM. Visina predložene kazne je u skladu sa ulogom optuženog u počinjenom krivičnom djelu.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem sporazuma. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa potpunim razumijevanjem pravnih posljedica. Sporazumnim priznanjem krivice optuženi se obavezao da vrati nezakonitu imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu do 1.910.617,51 KM.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH. Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.

pressing.ba