Hoće li biti ispunjeni uslovi radnika u JKP "9.septembar" Srebrenik?

Radnici JKP "9septembar" Srebrenik, krajem novembra su dostavili direktoru, nadzornom odboru te izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Grada Srebrenika, kako bi oni i dalje nastavili sa svakodnevnim radom.
06.12.2019 u 18:33
komunalno

Ovo su ti uslovi:

1. Minimalno povećanje ppo 200 KM svakome radniku izuzev administracije;

2. Izrada novog Pravilnika o radu i nova sistematizacija;

3. Isplata regresa za 2019.godinu;

4. Stvaranje boljih uslova za rad, nabavka novih materijalno-tehničkih sredstava;

5. Obezbijediti adekvatnu zaštitu na radu.

Rok za ispunjenje uslova je 15 dana.

U slučaju da se ne ispune njihovi uslovu, radnici će stupiti u generalni štrajk.

pressing.ba