Je li kažnjivo ako vas vozač "zalije" dok šetate trotoarom?

Možda vam se dogodilo da prilikom šetnje, pored vas prođe automobil i vozač vas, svjesno ili nesvjesno, "zalije" vodom od glave do pete. Ako ne znate, taj čin je kažnjiv, ali trebate ga prijaviti. Kako? Koje su procedure, te da li se ovakve situacije u BiH zaista i prijavljuju?
25.04.2023 u 15:55

Prema članu 112. Zakona o osnovama bezbjednosti prometa na ulicama BiH, vozač koji se kreće mokrim kolovozom u naselju, dužan je da prilagodi brzinu kretanja vozila tako da izbjegne prskanje pješaka koji se kreću ivicom kolovoza ili trotoara. Da li je u cijeloj BiH kažnjivo kada vozač automobila isprska pješaka u saobraćaju, Mulaosmanović kaže:

"Zakon je državni i njegove odrebe i odredbe člana 112. primjenjuju se u cijeloj BiH".

Kaznena odreba je propisana i sankcija je fiksna, odnosno od 30 KM.

"Procedura prijave je kao i svaka druga za protivpravno ponašanje. Prijavite lokalnoj policijskoj stanici slučaj i onda se poduzimaju mjere i pronalazak počinioca. Bilo bi poželjno pored registarskog broja vozila, znati i mjesto i vrijeme kada se to dogodilo, a poželjna je fotografija da se vidi pričinjena šteta", kazao je Mulaosmanović.

Kaže da je razlog što ljudi ne prijavljuju ovakve slučajeve što se moraju pojaviti na sudu i što je kazna za počinioca 30 KM.

"U Kantonu Sarajevo je jako mali broj prijava. Ljudi dođu i kada im se objasni postupak i da se moraju suočiti s tim vozačem, odustaju od prijava", objašnjava. Mulaosmanović je objasnio i da li je kažnjivo ako se nađemo u situaciji na semaforu i zasviramo nekome da krene.

"Član 67. propisuje da se znak upozorenja koristi samo uz kolovoz ako se u blizini nađu djeca koja ne poštuju pravila kolovoza", dodao je.

Dalje kaže da ljudi često postavljaju pitanja da li je blicanje ili ambledovanje kao upozorenje drugim vozačima zakonski kažnjivo.

"Član 68. detaljno razrađuje svjetlosne znakove upozorenja i da se u prisustvu policije ne koristi. To nije kažnjivo, ali to blicanje po mom mišljenju djeluje preventivno jer vozači smanje brzinu kretanja zbog prisustva policije", zaključio je.

(N1)