Šta sve treba ugostiteljima za organizovanje "žive muzike" za Novu godinu?

Organizovanje "žive muzike" je poprilično unosan posao za ugostitelje, a oni koji se ne pridržavaju zakonskih propisa, mogla bi ih skupo koštati ova "igranka".
25.12.2017 u 17:12
diskoteka

Iz Poreske uprave imaju nekoliko savjeta za one koji organizuju "živu muziku".

1. Tri dana prije početka organizovanja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijavite dan početka i dan završetka organizovanja žive muzike;

2. Podnijeti prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje muzike uživo nadležnoj poreznoj ispostavi, u propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima

3. Sa izvođačem žive muzike zaključite ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunate, obustavite i prijavite porez na dohodak, doprinos za PIO/MIO i doprinos za zdravstveno osiguranje i toprilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Izvršavanjem navedenih obaveza bit ćete pošteđeni sankcija i mjera kao što su:

• novčane kazne u iznosu od od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od od 200,00 KM do 2.000,00 KM,

• novčane kazne za fizičko lice u iznosu od od 200,00 KM do 3.000,00 KM Pred nastupajuće novogodišnje praznike, Porezna uprava Federacije BiH će na području Federacije BiH izvršit pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata radi provjere zakonitog organiziranja muzike uživo.

Pozivamo vas da izvršite navedene i druge porezne obaveze, u skladu sa poreznim i drugim propisima, jer cilj Porezne uprave Federacije BiH nije kažnjavanje poreznih obveznika.

(pressing.ba)