BiH izvezla 10 miliona maraka organske hrane, a može puno više

Bosna i Hercegovina je u 2016.godini izvezla organske hrane u vrijednosti od blizu 10 miliona maraka!
26.02.2017 u 12:18
organic

U BiH je registrovano 47 organskih proizvođača, od kojih 37 ima certifikat za izvoz proizvoda na tržište EU-a, a pet je firmi u prošloj godini ostvarilo izvoz veći od deset miliona marak.

Direktorica certifikacijskog tijela u BiH “Organska kontrola” Mersida Musabegović rekla je na seminaru održanom početkom mjeseca da se uglavnom izvozi samoniklo jagodičasto voće, ljekovito bilje, malina te plastenički proizvodi kao što su paprika, paradajz...

Musabegović je navela da se iz BiH izvoze i eterična ulja, a od složenih proizvoda su to džemovi i sokovi te somun.

Profesorica na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu Aleksandra Nikolić ocijenila je da organska proizvodnja ima perspektivu u BiH, ali da je otežana iako postoje i ljudi i znanje. Naglasila je kako je nevladin sektor puno više uradio za ove proizvođače nego administracija na svim nivoima vlasti u BiH.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić napomenuo je da Komora promoviše i organsku proizvodnju te da je seminar organiziran u cilju unapređenja te proizvodnje jer je riječ o proizvodima koji se mogu prodati koliko god ih se proizvede, a na evropskom tržištu imaju jako visoku cijenu, piše Večernji list.

Kvaliteta hrane već dulje vrijeme upitna je kategorija jer konvencionalni proizvođači intenzivnom obradom, primjenom mineralnih gnojiva, hemijskom kontrolom korova i štetočina žele isključivo povećati produktivnost proizvodnje.

Organska proizvodnja, s druge strane, zabranjuje upotrebu pesticida i genetičku manipulaciju gajenih biljaka. Stručnjaci su utvrdili da organski proizvodi imaju 63 posto više kalija, 73 posto više željeza i 125 posto više kalcija nego proizvodi dobiveni konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Bosna i Hercegovina s 1,6 miliona hektara obradivog zemljišta može postati značajan izvoznik organske hrane. Prednosti BiH su u velikim neobrađenim površinama i nezagađenim prostranstvima prirodnih pašnjaka i šuma. Također, polovina oraničnih površina u BiH je neobrađena, što omogućava organiziranje organske poljoprivrede na područjima gdje se dulji niz godina ne koriste agrokemijska sredstva.

(LJ.V.)