BiH počinje ozbiljnije da sarađuje sa dijasporom

Oko 10,5 miliona KM u naredne četiri godine bit će utrošeno za provedbu projekta ”Dijaspora za razvoj” koji ima za cilj doprinijeti poboljšanju socioekonomskih prilika za sve građane Bosne i Hercegovine snažnijom saradnjom s dijasporom.
17.05.2017 u 08:23
dijaspora

To je omogućeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju. Ovaj dokument potpisale su ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ambasadorica Švicarske Konfederacije u BiH Andrea Rauber Saxer, v.d. šefica Misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH Radmila Urošević i rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a u BiH Sezin Sinanoglu.

Projekt je nazvan “Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u BiH: Dijaspora za razvoj (D4D)” u okviru kojeg će biti pružena podrška resornom ministarstvu u izradi Strategije saradnje s iseljeništvom predviđenom usvojenom Politikom o saradnji s iseljeništvom.

Ministrica Borovac pojasnila je da će projekt također doprinijeti jačanju kapaciteta institucija u BiH na različitim nivoima vlasti za saradnju s iseljeništvom, a bit će uspostavljena i predstavnička tijela dijaspore u Njemačkoj i Austriji te interaktivni web portal za bolju komunikaciju s iseljeništvom. Dodala je da će biti izvršeno mapiranje potencijala iseljeništva u 10 zemalja prijema (Austrija, Švicarska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Australija, Slovenija, Danska, Švedska, Italija i Holandija), dok bi na lokalnom nivou projekt trebao osnažiti kapacitete općina u smislu pružanja kvalitetnijih usluga i bolje saradnje s dijasporom.

Najveći dio sredstava za realizaciju projekta osigurala je vlada Švicarske i to oko 9.320.000 KM, a švicarska ambasadorica u BiH naglasila je da oko 60.000 ljudi porijeklom iz BiH živi u Švicarskoj, dodajući da trećina bh. stanovništva živi izvan matične države zbog čega oni predstavljaju potencijal za ekonomski razvoj BiH. Rezidentna predstavnica UN-a Sezin Sinanoglu izrazila je stav da iako se na migracije danas gleda kao nešto negativno, UN ne stoji na tom stanovištu, naprotiv smatra da iseljenici mogu itekako doprinijeti razvoju zemlje u koju odlaze, a svojoj matičnoj zemlji, s druge strane, pomoći ekonomski, ali i stečenim obrazovanjem i vještinama.

Smatra da bi bilo naivno govoriti da su bh. građani državu napustili samo zbog rata jer oni često odlaze i zbog ekonomskih prilika te je dodala da su očekivani rezultati projekta otvaranje 300 novih radnih mjesta, a konkretne dobrobiti od projekta trebalo bi imati 30 bh. kompanija. V.d. šefice Misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Radmila Urošević napomenula je da se ova organizacija fokusira ne samo na tokove migracija koje se događaju unutar zemlje nego nastoji uključiti i dijasporu u razvoj svake zemlje.

”Putem izrade strategije i mapiranja te izrade politika pomoći ćemo BiH da se približi dijaspori te da je aktivnije uključi u razvoj države”, pojasnila je Urošević. Kako je naglašeno i zemlje svijeta kreću se u smjeru razvoja i neophodne pomoći dijaspori posebno jer su i oni mišljenja da putem projekata uvezivanja među organizacijama i udruženjima mogu bolje doprinijeti razvoju matične države.

(fena)