Firmama u TK na raspolaganju krediti do 2 miliona KM

Objavljen je javni poziv za preduzeća s područja Tuzlanskog kantona koji mogu aplicirati za kreditna sredstva sa kamatnom stopom na godišnjem nivou od svega 1,2%.
08.09.2017 u 10:00
krediti

Riječ je o projektu Vlade TK i Sparkasse bank d.d. Sarajevo.

Cilj ove kreditne linije je povećanje obima poslovanja, broja zaposlenih, za nove investicije i za nove tehnologije, a ovim programom očekuju se što zdravija privredna društva, koja će ispunjavati svoje obaveze prema državi i prema budžetu TK, te koja će dati maksimalan efekat i multiplicirati ta sredstva, koja će biti namjenski utrošena.

Ministar industrije, energetike i rudarstva TK, Srđan Mićanović pozvao je sva privredna društva i poslodavce sa sjedištem na području TK, da se informišu o ovoj keditnoj liniji u najbližoj spomenutoj banci, te da se prijave na ovaj poziv.

- Ono što smo mi zahtijevali od Sparkasse Banke je da to budu privredna društva ili samostalni poduzetnici, koji nisu dužni državnim fondovima, poreznoj upravi, i kantonalnoj vladi, to trebaju biti zdrava privredna društva, koja nisu dužna za doprinose radnicima, izjavio je Mićanović.

Minitstar je naglasio kako se kreditna sredstva ne mogu koristiti u proizvodnji alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i igara na sreću, dok ostale privredne grane mogu aplicirati na ovaj projekat. Najveći iznos sredstava kredita po jednom aplikantu može iznositi dva miliona KM, a Vlada TK je na ESCROW računu panirala iznos od 1.100.000 KM.

Da bi dobila ova sredstva firme moraju imati izmirene sve porezne obaveze prema državi, također nije namijenjeno za kompanije koje duguju Budžetu TK. Ova kreditna linija će biti otvorena nekoliko mjeseci, do utroška namjenskih sredstava, a projekat će trajati tri godine.

pressing.ba