Granična policija raspisala konkurs za 100 policajaca

Granična policija Bosne i Hercegovine raspisala je Javni oglas za prijem kadeta u činu “Policajac”.
30.12.2016 u 10:16
granicna

U pitanju je prijem 100 kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu „Policajac“.

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Granične policije Bosne i Hercegovine ili sa web sajta Granične policije Bosne i Hercegovine.

Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama.

Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje. Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

(pressing.ba)