Hoće li znati bh.vlasti iskoristiti dijasporu za ulaganja?

Ekonomski stručnjaci godinama apeluju svim nivoima vlasti u BiH da otvore vrata bh.dijaspori ako ogromnom potencijalu za razvoj.
22.04.2017 u 13:28
dijaspora

Politika odnosa sa iseljeništvom BiH prvi je dokument koji saradnju između BiH i njene dijaspore, stavlja u okvire institucija, gdje i pripada. Odličan je to početak koji može donijeti još bolje rezultate. Ukoliko, smatra predsjednik Svjetskog saveze dijaspore BiH, ne ostane samo slovo na papiru.

- Mislim da se odradio dobar posao, bilo je dosta truda, lijep početak. To će u svakom slučaju otvoriti jednu poslovnu klimu, jedan ambijent ekonomski koji će privući strane investitore, kazao je Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH.

Kojih ima i među bh. dijasporom, tvrde iz resornog ministarstva. Zbog toga, među ostalim, ovom pitanju mora se pristupiti strateški.

- Samo iseljeništvo je pokazalo veliki interes za ulaganje u BiH i na tom planu traže i određene informacije i kada je to u pitanju, pored ovih investicionih programa radit će se i određeni razvojni dokumenti kojima će se prije svega regulisati pitanje ulaganja u BiH, rekla je ministrica Semiha Borovac.

Na svim nivoima, tvrdi ministrica, uspostavit će se koordinaciona tijela, a fokus politike biće lokalne zajednice koje će imati koordinatore za saradnju sa iseljeništvom.

- U strateški plan lokalne zajednice, dakle u plan njenog razvoja, također će se ugraditi elementi saradnje sa iseljeništvom, dodale je Borovac.

Željko Javor, član Biznis kluba SSD BiH istakao je da je ovo veliki korak za bosansku vladu da približi tu dijasporu BiH.

- Ja mislim da je to velika mogućnost da bosanski privrednici ulažu, odnosno da steknu povjerenje opet u bosansku vladu, da ulažu ta svoja sredstva.

U svijetu trenutno živi više od 2 miliona ljudi bh. porijekla. Njihova ulaganja itekako bi mogla popraviti ekonomsku sliku Bosne i Hercegovine.

(pressing.ba)