Javni poziv za nezaposlene

Naredne sedmice, dakle od 17. do 20. decembra Federalni zavod za zapošljavanje provest će proceduru za nezaposlene osobe koje će moći aplicirati za novčana sredstva.
13.12.2018 u 13:14
federalni zavod javni poziv novi tk

Svi poslodavci s područja FBiH mogu izvršiti prijavu, ali odabir traženih nezaposlenih osoba se vrši prema njihovom mjestu prebivališta, tj. prema Službi kod koje se vode na evidenciji nezaposlenih, a u skladu sa raspoloživim sredstvima po kantonima/županijama.

Prijava se vrši na način da poslodavci preko linka za prijavu unose svoje podatke (naziv, JIB, adresu…), a zatim vrše raspored traženih nezaposlenih osoba prema kantonu prebivališta nezaposlene osobe.

Poslodavac koji jedan dan aplicira za nezaposlene osobe u jednog grupi ponuđenih kantona/županija može drugi dan aplicirati za nezaposlene osobe iz druge grupe ponuđenih kantona/županija.

Raspored je sljedeći:

– 17.12.2018. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati:

– Hercegovačko-neretvanski kanton/županija,

– Zapadnohercegovački kanton/županija,

– Kanton 10 (Livanjski kanton)

-18.12.2018. godine (utorak) u 8:00 sati:

– Tuzlanski kanton/županija,

– Posavski kanton/županija,

– Unsko-sanski kanton/županija,

– 19.12.2018.godine (srijeda) u 8:00 sati:

– Zeničko-dobojski kanton/županija,

– Srednjobosanski kanton/županija,

– Bosansko-podrinjski kanton/županija

-20.12.2018. godine (četvrtak) u 8:00 sati:

– Kanton Sarajevo.

pressing.ba