Kako Kinezi varaju bh.firme?

Sve više preduzeća iz BiH, u posljednje vrijeme, žrtve su prevara u poslovanju sa kompanijama iz Kine.
03.03.2015 u 12:00
kinezi

Da bi naša privredna društva ostvarila prava na nadoknadu štete nastale kupovinom sporne robe, koja u najvećem broju slučajeva ne odgovara ugovorenom kvalitetu, Ambasada BiH u Kini poziva privrednike da im se obrate preko Ministarstva inostranih poslova BiH.

Uzorak jedne, poslana roba druge kvalitete

Neke od mogućnosti da se preduprijede eventualne zloupotrebe i nelegalne radnje kineskih kompanija prilikom prodaje određene robe našim preduzećima, kako ukazuju u Ambasadi, prvo moraju da provjere potencijalnog partnera iz ove daleke zemlje. Najsigurniji način je da se provjera izvrši putem Odsjeka za trgovinu u određenoj provinciji Kine, u kojoj se nalazi kompanija, za šta Ambasada stoji na raspolaganju.

Takođe, eventualne zloupotrebe moguće je spriječiti i tako što će svako naše privredno društvo izvršiti obaveznu kontrolu pri slanju robe iz Kine u BiH. Da bi se to realizovalo, neophodno je da predstavnik preduzeća iz BiH dođe na „utovar“ robe u kontejner i prekontroliše kvalitet predmetne robe. Dosadašnja iskustva govore da su pojedine kineske kompanije dostavljale uzorke tražene robe vrhunskog kvaliteta, na osnovu čega kupac iz BiH pristane na kupovinu te robe i, po uobičajenoj praksi, uplati 30 odsto avansa.

Nažalost, kupac ne dođe na provjeru robe, odnosno ne pošalje svog predstavnika da obavi kontrolu utovara, uplati preostali avans od 70 odsto, a kineski partner ne ispoštuje ugovor, tačnije ne dostavi robu predviđenog kvaliteta. Zbog toga, iz Ambasade navode da je mnogo isplativije da kupci ulože sredstva u „kontrolu“ i na taj način rizik svedu na minimum, nego da dovode u pitanje gubitak više stotina hiljada dolara.

Ne mogu varati "Fis", "Boksit"...jer imaju predstavništva 

Ukoliko se pojedine kompanije iz BiH opredijele za uvoz velikog broja roba, mašina ili nekih drugih proizvoda u vrijednosti više miliona dolara, iz Ambasade sugerišu da je potrebno da otvore predstavništvo u Kini ili sklope ugovor sa nekim od privrednih društava iz BiH koje već ima predstavništvo u ovoj zemlji. Na taj način, minimalne su šanse za nepoštivanje ugovora od strane prodavca.

Iskustva pokazuju da one kompanije koje imaju otvorena predstavništva u Kini ili su sklopili ugovor o kontroli poslate robe, kao što su „Fis“ Vitez, „Boksit“ Milići, „Tropic“ Banja Luka, do sada nisu imale veće probleme u poslovanju sa kineskim partnerima. Prema navodima iz Ambasade, slične probleme imaju i preduzeća iz zemalja bivše SFRJ, koje ambasade pokušavaju riješiti na isti način, a razmatra se i zajednički nastup u zastupanju interesa naših kompanija pred nadležnim kineskim institucijama.

(indikator)