Krediti NLB banke za mlade i porodice s nižim primanjima

Luksemburg i Sarajevo, 09. Februar 2016 - Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) i NLB Banka d.d., Sarajevo, potvrdili su svoje partnerstvo kako bi poboljšali pristup stambenom kreditiranju za domaćinstva u Bosni i Hercegovini, putem novog kredita od 5 miliona EUR, obezbjeđenog od strane EFSE-a.
09.02.2016 u 10:48
nlb

NLB Banka je jedna od rijetkih banaka u zemlji koja nudi fiksnu kamatnu stopu na stambene kredite, a koji su sve više u potražnji. Dugoročni stambeni kredit s rokom do 10 godina će omogućiti svim građanima, a posebno domaćinstvima s nižim prihodima i mlađoj populaciji da investiraju u vlastiti  stambeni prostor po povoljnim uslovima.

"Od 2008. godine, NLB Banka u Sarajevu se pokazala kao veoma uspješan partner i kreditna instutucija koja omogućava finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća. Sa zadovoljstvom proširujemo naše partnerstvo kako mi omogućili pristup povoljnim finansijskim sredstvima domaćinstvima sa nižim primanjima koja žele riješiti svoje stambeno pitanje,“ izjavila je Monika Beck, predsjedavajuća Odbora direktora EFSE-a.

 "Već godinama uspješno sarađujemo s EFSE-om u cilju pružanja najboljih kreditnih linija za mikro, mala i srednja preduzeća. Novi kredit s EFSE-om naglašava snagu naše saradnje, kao i činjenicu da dijelimo iste ciljeve u pružanju podrške ekonomiji naše zemlje. Ponosni smo da stanovništvu možemo ponuditi stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom koji jamče dugoročnu stabilnost u otplati, a što je posebno važno domaćinstvima sa nižim primanjima, kao i mađoj populaciji", naglasio je Senad Redžić, direktor NLB Banke. 

O Evropskom fondu za jugoistočnu Evropu (EFSE)

Evropski fond zajugoistočnu Evropu (EFSE) ima za cilj da podstakne ekonomski razvoj i prosperitet u regiji jugoistočne Evrope, uključujući i susjedni istočnoevropski region putem održivog razvojnog finansiranja.

Fond nudi dugoročne instrumente finansiranja kvalificiranim partnerskim kreditnim institucijama, kako bi se zadovoljile potrebe finansiranja mikro i malih preduzeća, te privatnih domaćinstava sa niskim primanjima.

Razvojni centar EFSE-a podržava investicione aktivnosti Fonda kroz projekte tehničke podrške, savjetovanja i obuke partnerskih institucija, a u cilju razvoja operativnih kapaciteta i profesionalnog rukovođenja.

Evropski fond za jugoistočnu Evropu je javno-privatnopartnerstvo u pravom smislu te riječi: EFSE se finansira sredstvima iz različitih donatorskih agencija ie evropskih vlada, međunarodnih financijskih institucija, kao i privatnih investitora. Pokrenut je 2005. godine od strane KfW (Njemačka razvojna banka) uz finansijsku podršku njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Evropske komisije. EFSE je prvo javno-privatno partnerstvo o sve vrste i prvi fond koji se bavi privlačenjem privatnih finansijskih sredstava u razvojne svrhe.

Za više informacija o EFSE-u, molimo posjetite: http://www.efse.lu