Nova firma Elektroprivrede i Rudnika Banovići kupila dio TTU-a

Dio imovine tuzlanskog posrnulog giganta TTU-a je prodat novoosnovanoj firmi "TTU Energetik" čiji je osnivač Elektroprivreda BiH i Rudnik Banovići!
22.12.2016 u 15:21
ttu

Ova firma bi početkom naredne godine trebala da započne sa proizvodnjom.

Zapošljavat će za početak 65 radnika među kojima bi trebali biti radnici bivšeg TTU koji je sada privatiziran.

U narednom periodu novi menadžment će provjeriti postojeće proizvodne kapacitete. Sa aktivnom proizvodnjom krenuće u pravim mjesecima 2017. godine.

Cilj je u periodu od pet godina osposobiti kompaniju da samostalno izlazi na tržište i prijavljuje se na tedere.

Sada ostaje da se vidi šta će biti sa preostalih 150 radnika, kojima treba da se uveže radni staž.

Njihovi zahtjevi su bili uvezivanje radnog staža, povratak 150 radnika na posao te isplaćivanje otpremnine uposlenicima koji ne budu angažovani u narednom periodu.

pressing.ba