Tuzla: Otvoren Centar za reciklažu otpada

Danas je u Tuzli otvoren prvi Centar za odvajanje sekundarnih sirovina, u kojem će građani Tuzle imati mjesto gdje će moći odložiti staklenu ambalažu, plastiku, papir, karton, limenke, kao i otpadne baterije.
27.04.2017 u 17:39

Ovo je prvi Centar ovakve vrste u BiH i otvoren je po uzoru na švicarski model.

- Radimo plan upravljanja otpadom kojeg odvajamo u okviru našeg JKP Komunalac. Ovo je nova faza, za odvojeno prikupljanje otpada, u kojoj moramo imati sinergiju sa građanima. Ovaj centar se nalazi blizu Panonike, jer se tokom sezone kupanja sakupe velike količine smeća, tako da bi smo imali saradnju JKP Komunalac i Panonika, da na licu mjesta imamo odvojeno prikupljeni i selektirani otpad. Ovo je jedan širi okvir, koji je podržala i Ambasada Švicarske u BiH, radimo zajedno sa Centrom za ekologiju i energiju, sa našim javnim komunalnim preduzećem i firmom Eko život – izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.