Novalić predstavio plan za spas ekonomije

Premijer Federacije BiH predstavio je danas javnosti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji je danas usvojen na sjednici Vlade FBiH u Sarajevu.
03.04.2020 u 16:00
fadil

Zakonom predviđamo 10 mjera:

Najbitnije je sačuvati radna mjesta.

Doprinosi na minimalnu plaću biti će plaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru.

Iz primjene su izuzeti javni sektor i finansijske institucije.

Zakonom osiguravamo dodatna sredstva kantonima i opštinama kroz prenamjenu sredstava. Ovdje prije svega mislim na sredstva za javna skloništa, naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta i sve ostalo što može koristiti za spas ekonomije. Sva ova sredstva kantoni i opštine moraju preusmjeriti na saniranje posljedica pandemije.

U ovom procesu posebno se mora voditi računa o privrednicima kojima je zabranjen ili onemogućen rad. Njima se treba omogućiti privremeno ukidanje parafiskalnih nameta i drugih naknada. Pozivam kantone i opštine da već danas započnu sa izradom programa jer imaju najbolji uvid kome je podrška najpotrebnija.

Naglašavam da zakon garantuje stabilnost svih isplata iz budžeta, prvenstveno penzija, boračkih, socijalnih i drugih naknada. To ne može i ne smije biti ugrožen!

Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak.

Ukidaju se zatezne kamate, na javne prihode i dugovanja u privredi. Obustavljaju se svi upravni i sudski postupci za vrijeme dok traje stanje prirodne nesreće i 90 dana nakon toga.

Rebalansom budžeta odvajamo sredstva za stabilizaciju privrede kroz Stabilizacijski fond.

To je budžetska stavka kojom upravlja Vlada, bez uspostave novih pravnih lica i novih zapošljavanja.

Osim toga, Razvojnoj banci dajemo depozit od 80 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda, kao mjeru podrške za održavanje likvidnosti malih i srednjih preduzeća.

Ovaj pristup primjenjuju skoro sve zemlje u regiji i EU, jer se sredstva Garantnog fonda multipliciraju, pa će za malu i srednju privredu biti na raspolaganju 400 miliona KM.

Posljednjih dana mnogo se govorilo o moratoriju na kredite. Do kraja dana očekujem da agencije za bankarstvo i banke izađu sa jasnim pojašnjenjem o mirovanju kredita, tako da budu kristalno jasni svim građanima i kompanijama.

Spasit ćemo sva radna mjesta koja budemo mogli. Za one koji nažalost, unaroč svemu, ostanu bez posla, Federacija će isplaćivati zakonom propisane naknade preko biroa.

Imamo resurse i imamo plan kako da pobijedimo ovu krizu, samim tim da spasimo najveći dio naše ekonomije Siguran sam da ćemo u tome uspjeti.

(pressing.ba)