Otkaz za 27 radnika tuzlanske firme

Na oglasnoj ploči u zgradi uprave GIPS-a Tuzla osvanula je obavjest o proglašenju tehnološkim viškom 27 uposlenika ove firme. Svi do jednog bili su stalni zaposlenici GIPS-a. U toj firmi proveli su u od 30 do 38 godina ranog staža. Na taj način otpušteno je devet invalida rada, 18 demobilisanih boraca i samohrana majka sa dvoje djece. Riječ je o uposlenicima službe kontrole putnika u prevozu.
01.11.2016 u 16:54

„Radnici su bez ikakvih prava prinuđeni i osuđeni na robovski rad u ovim firmama koje su bile meta privatizacije i osuđeni su da danas sutra odu kući sa otkazima i porodicama, a nemajući nikakvu skrb po ovom Zakonu, tvrdi Husein Karić, predstavnik otpuštenih radnika GIPS-a i član Sindikata solidarnosti. Služba kontrole godinama se punila, jer su u nju preraspoređivani radnici iz drugih sektora.

Na njihova mjesta zapošljavani su novi uposlenici, a služba kontrole putnika rasla je, sve dok nije postala balast u svjesnom stvaranju tehnološkog viška. Karić kao generator problema vidi i novi Zakon o radu koji poslodavci obilato koriste za otpuštanje radnika, ali i krivi sindikate koji se opredjeljuju raditi po potrebama poslodavaca, a ne radnika. „Granski kolektivni ugovori jesu ili nisu potpisani. Tako da u ovom momentu ako razgovarate sa tri advokata imate tri različita tumačenja.

To je apsurdno u ovoj državi. Isto tako na programu zbrinjavanja koji je izbačen nigdje nema podzakonskih akata i niko od nas i danas dan ne zna pod kojim uslovima treba otići u program zbrinjavanja, kategoričan je Karić. Agonija u kojoj su se našli otpušteni radnici traje već više od 10 godina. Nekad veliko gradsko preduzeće sa preko 400 zaposlenih, nakon privatizacije i serije otpuštanja svedeno je na 145 radnika, sa nesigurnim radnim mjestima i malim plaćama. „Greška je da je iko u ovoj državi dozvolio privatizaciju javnog sektora i ovom prilikom pozivam sve sindikalce koji to nisu uradili da spriječe bilo koju privatizaciju javnog sektora, nek se svi uče na primjeru GIPS-a, nek vide u kom pravcu ide i kako završavaju uposlenici u jednom javnom sektoru koji obnaša javnu funkciju, a padne u ruke privatnih poduzetnika, poručuje Karić.

Enes Tanović, predstavnik Sindikata solidarnosti tvrdi da će pokušati pomoći radnicima koliko god budu mogli.

„Pokušat ćemo i s građanima, da bojkotuju GIPS, jer je to Gradsko saobraćajno u ratu nas sve vozilo i ja kad sam štrajkovao u Polihemu oni su mi džaba davali kartu da se idem boriti za svoja prava, da bi danas neki tajkuni ovako bahato, bezobrazno radili. Ovo je stvano jedan zločin, tvrdi Tanović.

Sindikat je o ovom slučaju obavijestio i gradonačelnika koji je obećao da će otpuštanje radnika u GIPS-u biti predmet dnevnog reda i Gradskoj vijeća kako bi se našlo humanije, praktičnije i efikasnije rješenje za zbrinjavanje viška uposlenika. A mi smo kontaktirali GIPS, tražeći njihov stav, ali ga do zaključenja priloga nismo dobili.

(slon)