Poslodavci krenuli u borbu za smanjenje doprinosa

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH podržao je na jučerašnjoj sjednici većinom glasova Inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje seta zakona o rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH.
11.04.2019 u 19:19
radnici

Zaključeno je da zakone treba da pripreme Federalna vlada i resorna ministarstva te da ih upute u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom FBiH. Vlada je zadužena da u istom roku bude održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović kazao je za Vijesti.ba kako su u Udruženju generalno zadovoljni razvojem situacije.

"Manje više smo zadovoljni, jer je ova naša Inicijativa usvojena bez ijednog glasa protiv, što znači da smo uspjeli da ujedinimo i poziciju i opoziciju, što nam daje nadu da ljudi razmišljaju da se ekonomskim temama trebaju početi baviti, da se izađe iz politike. To je nešto što nas ohrabruje", kaže Smailbegović.

On kaže da je sada potrebno objasniti parlamentarcima suštinu ovih zakona.

"Ono zbog čega smo jednim dijelom skeptični je što smo po komentarima i izjavama vidjeli da dosta parlamentaraca ne razumije do kraja materiju, i mi ćemo morati uzeti dodatnog vremena da objasnimo to, dakle da radimo s klubovima i da im objasnimo suštinu. To je i razumljivo, jer ovo je jedna opširna i ozbiljna materija. Ljudi koji se bave porezima znaju, to je nešto što je zaista specifično i mi zaista shvatamo da neko to na prvu ne razumije", dodaje on.

Smailbegović dodaje kako glavni posao tek slijedi.

"Prvo što ćemo morati raditi s Vladom i ministarstvima je usaglašavanje svih ovih zakona, vjerovatno i sa sindikatima, zatim s klubovima i poslanicima, da oni shvate sve ovo skupa. Mi smo dosta optimistični da će ovo u jednoj velikoj mjeri ići dalje", kaže Smailbegović.

Jedan od zaključaka sa sjednice je da dva akta iz ovog seta zakona; zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak ne mogu biti razmatrani ako među njima ne bude i treći, zakon o povećanju minimalne plate u FBiH, što je bio uslov zastupnika SDP-a.

"Pogledat ćemo ovo što je SDP tražio da se ide sa Zakonom o minimalnoj plati. Ona je sada regulisana nešto drugačije, zakonskom regulativom, ali to ćemo pokušati da uradimo na najbolji mogući način u direktnim kontaktima s njima i Vladom. Mi generalno nemamo ništa protiv da plate idu gore, cijenimo da one trebaju ići i da su oni u tom dijelu u pravu. Dakle, sniženje doprinosa, oporezivanje ovih neoporezivih dijelova mora rezultirati povećanjem plate. Spremni smo na to i to je najbolja varijanta da se ide istovremeno. Sada je samo pitanje tehnike", pojašnjava Smailbegović.

Kada su u pitanju zahtjevi sindikata, Smailbegović kaže kako poslodavci sa njima već imaju razgovore i da su neke stvari usaglašene.

"Mi sa sindikatima imamo razgovore i već dosta toga je usaglašeno. Imamo sigurno već pet, šest zakona koje smo evidentirali koje smo usaglasili sa sindikatima. Vidjelo se jučer da su oni manje-više dali podršku. Naravno, sada se ulazi u detalje, sada se čita član po član, zarez po zarez, i sada je pred nama jako puno posla dok se sve to skupa usaglasi, ali ohrabruje nas spremnost da se ide u ovo", zaključio je Adnan Smailbegović.

(vijesti)