Pripremne radove na Bloku 7 radit će firme iz Zenice, Prijedora i Laktaša

Grupa ponuđača ITC Zenica, Prijedorputevi Prijedor i Integral Inžinjering Laktaši izabrana je za izvođača pripremnih radova za izgradnju Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla - prva faza.
26.07.2019 u 14:20
blok 7

Izbor je završen nakon što je Ured za razmatranje žalbi usvojio njihovu žalbu i predmet vratio na ponovni postupak. Kako je navedeno u obrazloženju u ponovnom postupku ugovorni organi koje čine:

1. Grupa ponuđača: Tehnograd d.o.o. Tuzla, Eurco d.d. Vinkovci - Hrvatska i Balegem d.o.o. Gradačac,

2. Ponuđač HP Investing d.o.o. Mostar

3. Grupa ponuđača: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i HIH d.o.o. Živinice

4. Grupa ponuđača: Energoinvest d.d. Sarajevo, TOM-CAT d.o.o. Tuzla, Bosman d.o.o. Sarajevo i EKO- TEH d.o.o. Sarajevo

5. Grupa ponuđača: BBM d.o.o. Sarajevo, Hering d.d. Široki Brijeg, Cestotehnik d.o.o. Tuzla, Ergas d.o.o. Sarajevo, Pušina d.o.o. Grude i Rudar d.o.o. Tuzla, nisu produžili validnost svojih ponuda u predmetnom postupku javne nabavke, te se njihove ponude smatraju nevažećim i iste nisu uzete u razmatranje u ponovnom postupku ocjene ponuda.

Nakon što prođe period za žalbe, očekuje se potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačima.

(akta)