Proizvodimo više kukuruza i krompira a manje jabuka i šljiva

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u FBiH je u 2016. godini proizvodno kukuruza-zrno 243.760 tona, što je više za 29,8 posto u odnosu na 2015.
27.12.2016 u 11:54
sorte kukuruza

U proizvodnji industrijskog bilja, kod soje je zabilježen rast proizvodnje za 162,5 posto, a kod proizvodnje duhana smanjenje za 13,4 posto u odnosu na 2015.

Kod krompira prozvodnja iznosi 228.009 tona i veća je za 12,6 posto, a proizvodnja graha-zrno veća je za 47,0 posto u poređenju sa proizvodnjom u prošloj godini.

U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježen je rast kod proizvodnje djeteline za 9,7 posto, lucerke za 10,9 posto, kukuruza za krmu za 31,6 posto i travno-djetelinskih smjesa za 12,1 posto u poređenju sa 2015.

Kod voća ostvarena proizvodnja jabuka manja je za 23,1 posto i šljive za 6,6 posto u odnosu na 2015. Ukupna proizvodnja grožđa veća je za 9,2 posto u odnosu na 2015, piše Patria.

(patria)