Prosječna plaća u Elektroprenosu blizu 4.000 KM

„Elektroprenos BiH“ potrošio je u prošloj godini na plate, naknade i ostale lične rashode 1.247 zaposlenih 56,1 miliona maraka ili prosječno 3.748 KM mjesečno po radniku.
20.08.2016 u 07:55
struja

Iz finansijskog izvještaja ovog preduzeća vidljivo je da je više od trećine ukupnih prihoda otišlo upravo na troškove radne snage. 

Ukupni prihodi „Elektroprenosa“ lani su iznosili 145,2 miliona maraka, dok su ukupni troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda bili 56,1 milion KM i za 5,8 miliona KM ili za 11,6 odsto su veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, piše Capital ba. 

Pojašnjeno je i da su sami troškovi radne snage lani iznosili 55,58 miliona KM i da u njih nisu ukuljučeni troškovi službenog puta, Upravnog odbora, Odbora za reviziju, direktora Odjeljenja interne revizije te da se oni uklapaju u iznos koji im je odobren od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK). 

„Navedeni troškovi u 2015. godini su veći jer smo imali povećan broj zaposlenih u stalnom radnom odnosu, a istovremeno je i uvećan broj otpremnina za odlazak u penziju“, tvrde u „Elektroprenosu“. 

Međutim, prema zvaničnim podacima iz izvještaja oni lani nisu povećali, već smanjili broj zaposlenih. Na kraju prošle godine u „Elektroprenosu“ je bilo zaposleno 1.247 radnika, a godinu dana ranije 1.336. 

Ova kompanija za prenos električne energije je nekoliko godina bila u blokadi jer se dva jedina akcionara, Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH, nisu mogli dogovoriti o politici investiranja i raspodjeli dobiti.

(capital)