Kako mladi ljudi mogu pokrenuti biznis?

Vijeće mladih Općine Srebrenik i Austrofon d.o.o. Tuzla, održali su prvi Info seminar o zapošljavanju i samozapošljavanju mladih.
01.09.2015 u 07:05
mladi

Širenje Informacionih i Komunikacionih Tehnologija (IKT) na svjetskom nivou sve više utiču na način kako ljudi žive, uče i rade. VAD (Value Added) IKT Servisi i novi poslovni modeli uklanjaju barijere započinjanja biznisa i ulaska na međunarodno tržište. IKT Servisi otvaraju nove poslovne mogućnosti koje  se pozitivno odražavaju na zapošljavanje nezaposlenih te na taj način doprinose razvoju nerazvijenih zemalja.

Value added proizvodi/ usluge daju mogućnost Bosancima i Hercegovcima  da  jednostavno i  bez velikog startnog kapitala započnu posao sa pružanjem ValueAdded Cloud usluga.

Osnovni cilj je pokazati kako mladi obrazovani kadrovi (najčešće nezaposleni) iz BiH mogu uz našu pomoć i uvođenje usluga baziranih IKT (Informacione i Komunikacione Tehnologije) uz infrastrukturu Austrofona startati sa pružanjem usluga za strana tržišta.

Kroz projekat se koriste pogodnosti modernih IK Tehnologija za osnivanje novih StartUp-a i kroz to se kao i kroz inovativnost privatnog sektora ostvaruju socijalno-razvojni ciljevi koje koriste cijelom društvu.

U cilju upoznavanja mladih i drugih zainteresovanih građana o Projektu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, Vijeće mladih Općine Srebrenik i Austrofon d.o.o.Tuzla su potpisali Sporazum o budućoj saradnji.

Projekt realizuje Austrofon d.o.o. u saradnji sa austrijskim partnerima uz podršku Austrijske agencije za razvoj.

(pressing.ba)