Srebrenik: Nijemci spremni uložiti u Centar za reciklažu 5 miliona eura

Njemačka kompanija "Kraft Groupe" koja se bavi reciklažom otpada, mogla bi konačno riješiti problem odlaganja otpada na području općine Srebrenik u čiji projekat je spremna investirati blizu 5 miliona eura.
30.04.2015 u 14:42
recikliranje papira

Njihovi predstavnici su predstavili u Srebreniku projekat pod nazivom "Selektivno prikupljanje i reciklaža svih vrsta komunalnih otpada", koja se vrši po najsavremenijim svjetskim standardima.

- Skorom realizacijom ovog projekta, naša općina bi dugoročno riješila problem odlaganja komunalnog i drugih vrsta otpada, uz nova upošljavanja radnika koji bi radili u centru za reciklažu, kazao je načelnik Općine Srebrenik, Nihad Omerović.

Ovim projektom potpuno bi se zatvorila općinska deponija u Babunovićima, koja zadnjih nekoliko godina izaziva nezadovoljstva, posebno mještana Babunovića i Brda, koja direktno ugrožava zdravlje ljudi.

- Mi bismo skupljali otpad, reciklirali ga u našem centru za reciklažu i onda bi ga prodavali vani, takvog prerađenog, kazali su Nijemci na ovoj prezentaciji, jasno demonstrirajući da oni u svemu ovome vide svoj interes jer ne bi drugačije ni ulagali.

Ono što ulagači traže od lokalne zajednice, tačnije od izvršne i zakonodavne vlasti, jeste da se obezbijedi lokacija na kojoj bi bio smješten Centar za reciklažu.

Također, neophdno će biti postići saglasnot i sa JKP"9.septembar" s čijim radom u zadnjih nekoliko godina niko nije zadovoljan na području općine Srebrenik. U kojem vlada opšti haos, gdje se ne zna ko njima upravlja, ko ima vlasničku strukturu, gdje se ne vrši adekvatan odvoz otpada, ulice su prljave i zapuštene, odvoz otpada vrši tek 50% stanovništva, iako je obavezan da svi moraju biti obuhvaćeni odvozom otpada. Ali, se zato dobro zna ko najviše ima "ćara". Ovo je konačno prilika da se iskoristi i konačno uredi komunalna oblast na području općine Srebrenik koja je na veoma niskom nivou.

pressing.ba