Trnovo gradi poslovno-sportski centar od 3 miliona KM

Općina Trnovo objavila je javni poziv za izvođenje radova na izgradnji infrastrukture u obuhvatu poslovno-sportskog centra.
30.03.2019 u 13:01
trnovo

Procijenjena vrijednost ugovora bez uključenog PDV-a je 2.905.982,90 KM.

Rok izvođenja radova je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od uvođenja u posao.

Riječ je o radovima na izgradnji cijele građevine, njenih dijelova i drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove. Podsjećamo, Centar će se graditi na 11,21 hektara, s desne strane na ulazu u zonu Babinog Dola, na nadmorskoj visini od blizu 1.300 metara.

U sjevernom dijelu kompleksa biti izgrađen nogometni teren dimenzija 80×120 metara, koji će biti pokriven prirodnom travom, te tribina od 1.000 mjesta s istočne strane. Iza nje nalazit će se svlačionice i sanitarni čvorovi, kao i servis za posjetioce. U produžetku terena, prema južnoj strani, planirana je izgradnja terena s vještačkom travom, koji će biti pokriven balonom u zimskim mjesecima i imat će grijanje. Pored će biti napravljen i pomoćni nogometni teren, koji će također biti pokriven prirodnom travom. Uz to će biti po jedno igralište za mali nogomet, rukomet, košarku i odbojku, koje će se moći koristiti i zimi jer će biti natkrivena. U sastavu centralnog objekta bit će sportska dvorana koja će se nalaziti u južnom dijelu u kontaktnoj zoni s Babinim Dolom, uz poslovne objekte.

Dvorana će imati 500 mjesta za gledaoce i prateće sadržaje, dok će hotel imati 90 ležajeva, prostorije za sastanke, polivalentnu dvoranu za konferencije, prostor za odmor i zabavu, bazen, fitness i spa, teretanu, saunu, kuglanu, te priručnu ambulantu i apoteku. Hotel će biti povezan sa sportskom dvoranom. Ovaj projekt zajedno realizuje Općina Trnovo i Vlada Kantona Sarajevo. Uslov za učešće u ovoj javnoj ponudi je da je ponuđač, u periodu od posljednje 5 godine ili od datuma registracije (ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 5 godine) uredno izvršio ugovor/ugovore iz predmeta nabavke.

A kao dokaz mora dostaviti spisak izvršenih ugovora iz predmeta nabavke i jedna i/ili više potvrda koje daje/u druga/e ugovorna/e strana o uredno izvršenom ugovoru iz predmeta nabavke, od toga jedan ugovor minimalne vrijednosti 2.000.000,00 KM bez PDV-a kao glavnog izvođača i to u poslovima na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji cesta. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 16.5.2019.

(akta)