U FBiH se plaćaju jedne od najvećih poreznih stopa na rad

FBiH je označena kao mjesto gdje se plaćaju naviše stope poreza na rad, što je rezultat brojnih primjera rada na crno, a jedan je i od razloga što je malo stranih investicija.
22.06.2016 u 08:31
porez

Postojeći način oporezivanja plaća u FBiH, prema njihovim analizama, omogućava da se značajan dio dohotka radnika isplaćuje kroz neoporezovane naknade u obliku toplog obroka, troškova prijevoza, regresa i drugih naknada. 

Sve ovo negativno utiče na ekonomski rast i novu zaposlenost te značajno otežava poslovanje i umanjuje javne prihode. Pozivajući se na službene podatke, ukupan prosječni mjesečni isplaćeni neoporezivi dohodak po radniku u 2015. iznosi 195,90 KM. Ovaj iznos sastoji se od toplog obroka (141,44 KM mjesečno), troškova prijevoza (25,87 KM mjesečno), regresa (16,88 KM mjesečno) i ostalih primanja (otpremnine, pomoć za slučaj smrti, invalidnosti i dugotrajne bolesti zaposlenog ili člana obitelji, pomoć, donacije... 11,71 KM mjesečno).

Osim toga, sporno je što su porezne stope neujednačene na razini entiteta, a kao primjer navodi se nekoliko stavki po kojima se topli obrok u FBiH oporezuje s 2% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH, a u RS-u ta stavka nije oporeziva osim u slučaju da poslodavac organizira prehranu u vlastitom restoranu ili angažira tvrtku koje obavlja usluge cateringa, a maksimalno do 4,5 KM dnevno po zaposlenom.

Također, između entiteta postoji velika razlika u obračunima plaća. U FBiH obračunavaju se doprinosi na teret poslodavca po zbirnoj stopi od 10,5% na bruto plaću, dok se u RS ne obračunavaju doprinosi na teret poslodavca. Prema analizama koje su rađene u postupku izrade strategije “Evropa 2020.”, zemlje koje su u prošlosti imale visoko oporezivanje rada propustile su priliku za veću zaposlenosti.

Ovaj dokument sugerira da bi države članice EU trebale prebacivati teret oporezivanja s rada na energetske i okolišne te poreze na potrošnju. Traže smanjenje poreznih opterećenja na rad, kao i usklađenost oporezivih i neoporezivih stavki na razini čitave BiH kako bi se pojačala zaposlenost i privukle strane investicije.

Predlažu američki model oporezivanja rada koji su vrlo uspješno provele Irska i V. Britanija.

“Može se konstatirati da su u SAD-u oporezive sve naknade zaposlenih bez iznimki, što mislimo da je najbolji način oporezivanja za FBiH.

U tom slučaju bi stope oporezivanja bile znatno niže od postojećih zbog  neutralnog principa, piše u Zavodu za programiranje zavoda BiH.

(VL)