U Makedoniji otvaranje nove firme za dva sata - besplatno!

U Makedoniji je nakon novina uvedenih u Centralnom registru, na osnovu izmjena u zakonima za trgovinska društva, novu firmu moguće registrovati za samo dva sata, a registracija je besplatna.
26.10.2015 u 09:52
posao

Procedura je znatno smanjena uvođenjem "jednošalterskog sistema" za vođenje trgovinskog i registra za druga pravna lica. 

Prema riječima direktora Centralnog registra Andreje Poposkog, izmjenama u zakonskim propisima proces otpočinjanja biznisa pojednostavili su i registracioni agenti, funkcija koju odnedavno mogu da vrše i advokati iz bilo kog mjesta zemlje bez dolaska u sjedište registra u Skoplju. 

Makedonija trenutno raspolaže sa 450 agenata i 650 advokata koji su završili neophodne obuke za registraciju privrednih subjekata.

(agencije)