Zbog neuređenog tržišta lijekovima, susjedi haraju BiH

Farmaceutske kompanije iz susjednih zemalja haraju tržištem lijekova BiH i to sve zbog neuređenog tržišta, tako da domaći proizvođači lijekova su zastupljeni sa samo 30% svojih proizvoda.
25.11.2015 u 14:30
lijekovi

- Mi tražimo da se definira jedinstvena esencijalana lista lijekova za BiH. Time bi postigli da svaki lijek bude dostupan pod istim uvjetima svakom stanovniku naše zemlje. Drugi naš zahtjev je da ta lista ima INN, međunarodno nevlasničko ime po kojem se prepoznaje sastav aktivne supstance lijeka, poznat i kao “generički naziv”. Time ne bismo preferirali ni jednu kompaniju, nego bi poštovali preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i njenu esencijalnu listu. Treći naš zahtjev je implementacija pravilnika o formiranju cijena lijekova za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu. U tom pravilniku bili bi postavljeni kriteriji kako se definiraju veleprodajne i maloprodajne cijene lijekova za tržište BiH i kako se te cijene kontroliraju. Formiranjem jedinstvene esencijalne liste građani bi bili na dobitku, a lijek bi se vratio izvornoj profesiji – farmaciji, objašnjava primarijus Binakaj.

- Svi žele uzeti dio kolača na tržištu lijekova BiH. Ali u uređenim odnosima nema ljutnje. Moramo biti transparentni, jer smo složena i siromašna zemlja i svi nedostaci u organizaciji i nepostojanje sistema idu nauštrb pacijenata, kaže Binakaj.

Nejednaki kriteriji

Evidentan je protekcionizam u industriji lijekova u regiji. Dakle, neko štititi svoje proizvode u tuđoj državi, a ne dozvoljava da proizvodi te države budu ravnopravni na njegovom terenu.

- Naše nejedinstvo i neuređenost su krivci da domaći proizvođači ne mogu ni u malom broju registrirati svoje lijekove na tržištima susjednih zemalja. Istovremeno te zemlje svoje lijekove lako registriraju u BiH. Ne želim biti krivo protumačena, ali treba samo navesti postoke učešće pojedinih kompanija na tržištu Bosne i Hercegovine. Dakle, učešće domaćih proizvođača lijekova na vlastitom tržištu nije ni 30 posto.

Na drugoj strani „Krka“, „Lek“, „Alkaloid“ ili neke druge kompanije iz susjedstva na tržištu lijekova u BiH imaju učešće od preko 70 posto. Taj postotak jasno govori da oni nisu ugroženi, ali i da im teško padaju naznake da će se tržište lijekova u BiH konačno i neminovno urediti, kaže Zahida Binakaj.

(patria)