Slijedi provjera diploma u federalnim institucijama

Vlada FBiH danas je, na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH.
17.01.2019 u 14:23
diplome

Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama.

Za realizaciju i koordinaciju ove inicijative Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo pravde.

Oni će, za jednu od sljedećih sjednica, pripremiti prijedlog mjera i aktivnosti za provedbu inicijative.

Vlada je pozvala i vlade kantona, gradove i općine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi.

Na ovaj način, Vlada Federacije BiH odgovorila je na brojne zahtjeve ukupne javnosti s ciljem analiziranja aktuelnog stanja i uvođenja zakonitosti u oblast obrazovanja i funkcioniranja javnog sektora uopće.

(fena)