Živinice: Optužnica protiv bivšeg direktora "Konjuha"

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Eldina Brčaninovića (58) iz Živinica, bivšeg direktora firme "Konjuh" Živinice, zbog postojanja osnovane sumnje da je u stjecaju počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja
10.01.2019 u 15:06
konjuh

Postoji osnovana sumnja da Brčaninović, u periodu od novembra 2007. do kraja 2010. godine, kao direktor firme "Konjuh", nije prijavio Nadzornom odboru da, kao jedan od osnivača firme "BH Pelete", s udjelom od 25 posto, ima direktan interes, te je na sjednicama Uprave inicirao ulaganje "Konjuha" u dva projekta, tako ulazeći u bitan poslovni odnos s firmom "BH Pelete", predstavljajući je kao renomiranu firmu i izvođača radova vezanih za pokretanje postrojenja za proizvodnju peleta zajedničkim finansijskim sredstvima ove dvije firme.

Time je postupao suprotno Zakonu o privrednim društvima FBiH i Statutom "Konjuha", zloupotrijebio svoj položaj i rukovodio se interesima firme "BH Pelete", a ne interesima "Konjuha". Tako je zaključio ugovor o poslovnom odnosu prema kojem je firma "BH Pelete" isporučilac opreme za "Konjuh" i izvođač radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe proizvodnje peleta. Nakon kreditnog zaduženja "Konjuha", koji je sam inicirao, odobrio je da se firmi "BH Pelete" unaprijed, u više navrata, isplate veći iznosi novca za izvođenje rekonstrukcije, a da prije toga nije pribavio potrebne elaborate i tehničku dokumentaciju niti obavio sve što je potrebno kako bi došlo do realizacije ovog projekta te prekrši odredbe Zakona o termoenergetskoj inspekciji TK.

Kršeći odredbe Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, također nije poduzeo potrebne mjere u cilju praćenja redoslijeda plaćanja i omogućio plaćanje cjelokupnog iznosa unaprijed, prije primopredaje, iako je znao da ugovorom nisu naznačeni vrsta, količina, kvalitet i vremenski okvir radova, da firma "BH Pelete" nije ispunjavala uvjete za obavljanje termoenergetskih radova, te da nije izvršena primopredaja radova i da rekonstrukcija nije realizirana. Na taj način je firmi "BH Pelete" pribavio korist u iznosu od oko 370.000 KM, kao razliku između fakturiranog i isplaćenog iznosa i stvarno uloženog novca "BH Peleta" u rekonstrukciju.

Također, tokom 2009. godine je odobrio plaćanje fakture firmi "BH Pelete" u iznosu od 105.000 KM za obavljanje radova na nadstrešnici na kotlovnici u krugu "Konjuha" iako je znao da ova firma nije isporučila materijal niti obavila radove, da organi upravljanja i odlučivanja u "Konjuhu" nisu razmatrali niti donijeli odluku o izgradnji nadstrešnice i tako pribavio "BH Pelete" korist u ovom iznosu. Dakle, čineći u stjecaju dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja je pribavio firmi "BH Pelete" korist u ukupnom iznosu od oko 475.000 KM. Tokom istrage koju je provodilo ovo tužilaštvo, uz druge pribavljene dokaze, urađeni su i ekonomsko, građevinsko, mašinsko i elektro vještačenje.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da Brčaninoviću, po pravomoćnosti presude, izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od pet godina.

(DA)