Firme bez fiskalnih kasa, radnici nisu prijavljeni...

Federalni inspektori prilikom nedavne kontrole pronašli su brojne nepravilnosti kod privrednih subjekata.
22.03.2019 u 14:40
inspekcija

U prva četiri dana pojačanih inspekcijskih kontrola na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog, Posavskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona u periodu od 18. 03. do 22. 03. 2019. godine, ostvareni su sljedeći rezultati:

Izvršene su 382 kontrole i sačinjeno 367 zapisnika;

Utvrđena su 253 prekršaja i svima su uručeni nalozi sa u iznosu od 366.350,00 KM.

Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 44.683,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;

Izrečeno je 88 upravnih mjera, od kojih se 22 odnose na mjere privremene zabrane rada (13 rješenja o zabrani rada fizičkom licu zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, sedam rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu i rješenje o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova);

Od 114 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan od nadziranih privatnika ne posjeduje fiskalni uređaj;

Jedanaest pravnih lica nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;

Kontrolisana su 303 radnika, od kojih je 14 zatečeno na radu "nacrno".

Pojačani nadzori se vrše u sklopu posebnog programa, s ciljem suzbijanja pojavnih oblika sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vrše se u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva te termo i elektroenergetike, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, na cijeloj teritoriji FBIH, kaže se u saopćenju iz FUZIP-a.

pressing.ba