Grad u Japanu s milion i po stanovnika nema otpada

U Japanu postoji grad Kamikatsu. Na prvi pogled, nema ništa posebno u ovom gradu, ali kada pogledate bliže, Kamikatsu je postigao najnevjerovatniju stvar tako što je skoro postao prvi grad na svijetu bez otpada.
13.07.2019 u 11:40
kamikatsu3

Grad koji broji 1.529 stanovnika, pokrenuo je pokret za nula otpada 2003. godine i do 2016. godine uspio je da smanji godišnji otpad sa 500 tona na 300 tona. Do kraja ove godine, cilj je da postane grad koji uopšte nema otpada. U Kamikatsuu nema usluge sakupljanja smeća.

Dok 20 odsto stanovnika radije zakopava svoj otpad na svojim imanjima, 80 posto stanovnika nosi smeće u centau za prikupljanje otpada u gradu gdje se smeće dijeli u 45 kategorija i šalje u reciklažu.

Dva radnika na reciklaži dolaze u Kamikatsu svake sedmice i pomažu stanovnicima da sortiraju svoje smeće. S druge strane, kako bi se smanjio gubitak, grad ima mnoge trgovine polovnom robom u kojima se stanovnici mogu opskrbiti stvarima koje su im potrebne.

(agencije)