Od danas u TK nema lijekova sa esencijalne liste

Na apotekama u Tuzlanskom kantonu od danas će biti istaknuta obavijest u kojoj stoji: ”U ovoj apoteci se od 01.01.2020. godine ne mogu izdati lijekovi sa esencijalne liste lijekova, iz razloga što sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK nije potpisan ugovor za 2020. godinu”.
01.01.2020 u 15:48

Navedeno je to u jučerašnjem saopćenju Komore magistara farmacije TK koji su posljednjeg dana 2019. godine održali hitan sastanak u Ministarstvu zdravstva TK na kome su bili prisutni ministrica, pomoćnik ministrice, zatim sekretar Ministarstva, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, pomoćnica direktora za ekonomske poslove i trezor ZZO TK, te predstavnici Komore magistara farmacije TK.

Na sastanku je pokušano doći do rješenja problema koji bi nastao u slučaju obustave izdavanja lijekova na recept. Međutim, stav Zavoda i Ministarstva zdravstva TK je isti kao i ranije, po principu usmenih obećanja i bez zvaničnih dokumenata da će usluga biti eventualno korigovana.

”Poučeni ranijim neispunjenim usmenim obećanjima, ovakvu ponudu magistri farmacije TK nisu mogli prihvatiti iz razloga što usmeno obećanje, bez konkretno navedenog iznosa povećanja koje tražimo, a koje bi vrijednost našeg rada izjednačilo sa vrednovanjem rada magistra farmacije u drugim kantonima u FBiH, nije ponuđeno u formi koja sa sobom nosi garanciju ispunjenja obećanja”, navodi se u saopćenju.

Zbog toga, od danas apoteke neće izdavati lijekove sa esencijalne liste. Podsjetit ćemo da se osnovni zahtjev magistara farmacije odnosi na visinu naknade za izdavanje lijekova na recept, koja, kako su naveli, ne može biti niža od 1,50 KM bez PDV-a. Do sada je to bilo 1 KM.

pressing.ba