Smijenjen direktor Uprave policije MUP-a TK

Vlada TK na današnjoj sjednici donijela je konačnu odluku o smjeni direktora Uprave policije Dževada Kormana. Smjenu je pokrenuo ministar Unutrašnjih poslova Sulejman Brkić.
31.01.2020 u 15:51

Smjenu koju je pokrenuo ministar Unutrašnjih poslova Sulejman Brkić, Vlada TK je prihvatila.

Tako je donesena Odluku kojom se Dževad Korman smjenjuje sa radnog mjesta direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona jer je rad direktora Uprave policije za period od 01.12.2018. godine do 30.11.2019. godine ocijenjen ocjenom „nezadovoljava“.

Prethodno je Vlada TK donijela Odluku kojom je prihvaćen prijedlog ministra unutrašnjih poslove i pokrenut postupak smjene direktora Uprave policije te je zatražena saglasnost od Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog Kantona za konačnu odluku o smjeni direktora Uprave policije.

Nezavisni Odbor je Vladi Tuzlanskog kantona dostavio akt u kojem se navodi da je Nezavisni odbor na sjednici održanoj 30.01.2020. godine donio zaključak da na osnovu člana 47. stav (4) i (6) Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona daje saglasnost na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o smjeni direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslove Tuzlanskog kantona, Dževada Kormana, iz razloga što je rad direktora Uprave policije za 2019. godinu ocjenjen ocjenom ne zadovoljava.

pressing.ba