Tuzlanski kanton dobiva deponiju od 12 miliona KM

Tuzlanski kanton dobiva savremenu sanitarnu deponiju vrijednu 12 miliona KM.
04.04.2019 u 15:32

Naime, Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu vrijednog šest miliona eura za Projekt izgradnje sanitarne deponije na području općina Živinice, Banovići i Kladanj između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Izgradnjom sanitarne deponije bit će riješeni dugogodišnji problemi sa otpadom na području ove tri općine ali i Tuzlanskog kantona, a 60% projekta se odnosi na općinu Živinice, 30% na općinu Banovići i 10% na općinu Kladanj.

Realizacijom ovog projekta pomoći će se svim općinama da poboljšaju dosadašnji standard upravljanja otpadom, unaprijede okoliš i približe ovu regiju standardima EU.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom sredstava na Federaciju BiH, odnosno općine Živinice, Banovići i Kladanj.

pressing.ba