Upoznajte ljepote Ramskog jezera (video)

Pandemija koronavirusa ovog ljeta građanima BiH zatvorila je vrata većeg dijela europskih turističkih destinacija, ali je dala priliku da se upoznaju ljepote naše zemlje.
10.08.2020 u 21:53
Ramsko jezero 4

A u bisere BiH spada Ramsko jezero, jedno od najljepših europskih jezera, umjetna akumulacija na rijeci Rami u Općini Prozor-Rama, na sjeveru Hercegovine.

Hidroakumulacija je izgrađena na rijeci Rami 1968. godine.

Najveća dužina Ramskog jezera je 12 kilometara, najveća dubina oko 95 metara, dok su oscilacije vode i do 55 metara.

Ima površinu od 15,5 kvadratnih kilometara, površinu slivnog područja od 550 kvadratnih kilometara.

Jezero se nalazi u gornjeramskoj kotlini, na području općine Prozor, Rama. Smješteno je oko 70 km sjeverno od Mostara i 110 km zapadno od Sarajeva. Jezero okružuje planinski vijenac Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana. Ovdje se nalazi početak Jadranskog sliva, voda je veoma čista i bistra. Glavni dotok je rijeka Rama, koja izvire iz dva jaka vrela jugozapadno od naselja Varvara.

(RS)