Vlada TK subvencionira do 3.000 KM kamate na stambene kredite mladih

Ministarstvo kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima u 2019. godini“.
13.09.2019 u 16:37
mladi

Ovim je otvorena mogućnost mladim osobama do 35 godina starosti da u narednih 30 dana, koliko će poziv biti otvoren, apliciraju na program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, kao i da omladinska udruženja apliciraju za finansiranje i sufinansiranje svojih projekata.

Za oba programa Vlada je budžetom osigurala sredstva u ukupnom iznosu od 115.000,00 KM, od čega je 100.000,00 KM namijenjeno za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje.

„Mora biti namjenski kredit koji je ovjeren notarski i mora biti dostavljen ugovor sa bankom gdje će se vidjeti njegova otplata redovna. Iz anuiteta kamatnoga plana koji aplikant dostavlja uzeće se u obzir period od 1.6. 2018. do 31.5. 2019. godine. Tih 12 rata obračunat će se kamatna stopa i ukoliko ona iznosi manje od 3000 KM bit će subvencionirana u cijelosti. Ukoliko ta kamata iznosi više od 3000 KM bit će subvencionira u vrijednosti do 3000 KM“, izjavio je Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Razlika u odnosu na prošlogodišnji poziv je i to što će prednost u dodjeli sredstava imati podnosioci prijava koji u 2019. godini nisu dobili sredstva za stambeno zbrinjavanje iz budžeta jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju finansiranje i sufinansiranje omladinskih udruženja odnosno projekata sa kojima budu aplicirali, Vlada je za ove namjene osigurala 15.000 KM.

„Projekat mora osigurati implementaciju programskih ciljeva omladinskih udurženja, mora se održavati na području TK i za taj isti program ta udruženja, ako su već dobila održena budćetska sredstva sa nekih drugih fondova, ne mogu aplicirati na naš javni poziv“, kazao je Mićanovć.

Javni poziv ima jasno precizirane kriterije za bodovanje koji se odnose na starosnu dob, stručnu spremu, imovinski cenzus, uspješne rezultate u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture i broj članova porodičnog domaćinstva, tako da kandidati i sami mogu izračunati svoj broj bodova, a što dodatno doprinosi transparentnosti cijelog procesa kreiranja rang liste.

(slon)