Ćazimov "Američki san" prošli su mnogi Bosanci u "obećanoj zemlji"

Kulturnu manifestaciju "Dani povelje" u Srebreniku, obagatila je monodrama Elmira Krivalića "Američki san" u izvedbi Gradskog pozorišta Živinice.
16.02.2017 u 09:51
americki san 1

Predstava koja je govori o neukom državljaninu BiH koji dolazi u Ameriku s porodicom u potrazi za boljim životom, nasmijala je malobrojnu srebreničku publiku.

Američki san je tragikomična ispovijest čovjeka koji je tragajući za osnovnim ljudskim pravima u zemljama Zapada tražio svoj identitet, a vratio se sa traumama koje su ostavile po njega tragične posljedice.

Ova predstava direktno i bez cenzure govori o problemima današnjice - politike, zdravstva, mita i korupcije, odnosa muškarca i žene, nasilja u porodici, odnosno sukobu tradicionalnog i savremenog.

Koristeći crni humor, Krivalić je želio prikazati način na koji se taj čovjek snalazio u novom okruženju.

Posebno je dojmljiv način na koji glumac u ovoj monodrami prikazuje na koji način se pristupa vaspitanju i odgoju djeteta u Americi, i to onda kada se primijeti neki problem u razvoju djeteta, i šta to znači za prosječnog Bosanca i Hercegovca.

Ovaj američki san Ćazima Klice kojeg glumi Elmir Krivalić, prošli su mnogi bh.građani u "obećanoj zemlji"

Bez obzira na niskobudžetnu predstavu koja dolazi iz okoline, kulturna manifestacija "Dani povelje" zaslužuje veću posjetu i veću zaniteresovanost, barem intelektualne mase u Srebreniku.

pressing.ba