Džindijska džamija u Tuzli novi kulturno-historijski spomenik

Dvadeset i četvrta sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je 5. decembra 2018. godine u Sarajevu.
06.12.2018 u 14:43
dzindijska dzamija

Predsjedavajući Komisije prof. dr. Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević donijeli su odluke o proglašenju sljedećih pet dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine:

1. Historijsko područje – Srednjovjekovna nekropola sa stećcima na lokalitetu Gradac u Donjem Selu, općina Konjic,

2. Graditeljska cjelina – Džindijska (Husein-Čauš) džamija, Grad Tuzla,

3. Kameni most na rijeci Bistrici u Ocrkavlju, općina Foča,

4. Historijska građevina – džamija u Mostaćima kod Trebinja, Grad Trebinje,

5. Pokretno dobro – Arhiv Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune odluka o proglašenju sljedeća četiri dobra nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine:

1. Područje i ostaci graditeljske cjeline Džamije Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru,

2. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Manastira Žitomislići, Grad Mostar,

3. Graditeljska cjelina – Memorijalni kompleks Šušnjar, Sanski Most,

4. Kulturni pejzaž - Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice, Bihać.

Prvobitne odluke za Džamiju Hadži Ali-bega Lafe u Mostaru i Manastir Žitomislići odnosile su se na zaštitu mjesta i ostataka graditeljskih cjelina. Pomenuti objekti su u međuvremenu u cijelosti rekonstruirani i revitalizirani te se izmjenama i dopunama odluka štite graditeljske cjeline. Izmjene i dopune odluke za Memorijalni kompleks Šušnjar i Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice odnose se na redefiniranje zona zaštite i zaštitnog pojasa, i definiranje novih mjera zaštite s ciljem interpretacije i prezentacije nacionalnih spomenika.

Na protekloj sjednici članovi Komisiju donijeli su odluku da Džamija na Gubavici, Grad Mostar, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH. Dvadeset i četvrtoj sjednici su uz članove Komisije prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH, saopćeno je iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

(RS)