Brčko: Advokati se protive uvođenju fiskalizacije

Advokati koji rade na području Brčko Distrikta obustavlju sve svoje aktivnosti zbog toga što država od njih traži da izdaju fiskalne račune.
25.04.2019 u 08:00
racuni

Obustava rada i zastupanja počinje u petak, 26. aprila, a kao razlog za takvu odluku navode uvođenje fiskalizacije u advokatsku djelatnost. Odluke su donijele entitetske advokatske komore, čiji su članovi advokati sa područja BDBiH. Naglašavaju da će protest sa obustavom rada trajati dok se ne udovolji njihovom zahtjevu i izmijeni Zakon o fiskalnim sistemima BDBiH na način da se advokatska djelatnost izuzme iz fiskalizacije, a odluka se odnosi na sve advokate članove Advokatske komore Federacije BiH i Advokatske komore Republike srpske.

“Za vrijeme trajanja protesta sa obustavom rada i zastupanja, niti jedan advokat, stručni saradnik, advokatski pripravnik ili zaposlenik u advokatskoj kancelariji neće ulaziti u sud, neće podizati poštu iz pretinaca, niti će primati bilo kakve dostave putem kurira, redovne pošte ili na drugi način od sudova i organa uprava Brčko distrikta BiH”, navode.

Ističu da nijedan advokat, stručni saradnik ili advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji neće pristupiti u sud na ročište, raspravu, pretres ili bilo koju drugu radnju u sudu, kao i na raspravu, ročište ili bilo koju drugu radnju u organima uprave, Vijeću za izlaganje, Policiji i drugim institucijama BDBiH, te da neće preduzeti bilo koju procesnu radnju ili aktivnost predviđenu Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o izvršnom postupku, Zakonom o vanparničnom postupku, Zakonom o prekršajima, Zakonom o upravnom postupku ili bilo kojem drugom procesnom zakonu BDBiH.

“Za vrijeme trajanja protesta sa obustavom rada i zastupanja, nijedan advokat neće postupati u pritvorskim predmetima, neće dolaziti na ročišta za određivanje ili produženje pritvora, niti će pristupiti u Policiju Brčko distrikta BiH ili Tužilaštvo Brčko distrikta BiH radi davanja izjave osumnjičenog”, stoji u obavještenju koje potpisuju Osman Mulahalilović, Milenko Marjanović i Mirko Simić.

pressing.ba